tisdag, juli 19, 2005

Expressen, textilkvoter och Kina

Textilkvoterna infördes på 1970-talet för att skydda de rika ländernas textilindustrier mot låglönendernas billiga tillverkning, främst från Hong Kong, Taiwan och Sydkorea. En oförutsedd konsekvens av kvoterna var att andra fattiga länder kunde utnyttja kvotsystemet till att bygga upp en egen klädindustri, något som i en del fall blev ett första steg mot en egen industriell bas.

Expressens ledarredaktion skriver under rubriken "Låt Kina sy skjortan" om avskaffandet av textilkvoter, ett stort steg i nyliberal riktning. De skriver bland annat:

Eftersom textilier är ett av få områden där u-länderna kan konkurrera bär den nya handelsfriheten ett hopp om förbättrade livsvillkor för miljontals fattiga världen över.

Men stämmer Expressens bild av att avskaffandet av kvoter och mer frihandel verkligen kommer gynna de "u-länder" som de skriver om?

Organisationen Christian Aid skriver i sin rapport, "Rags to riches to rags" (pdf), att den nyliberala utvecklingen riskerar att föra med sig förödande konsekvenser för några av världens fattigaste länder, och för miljontals arbetare - de flesta av dem kvinnor - då massarbetslöshet, som riskerar att drabba 27 miljoner människor, förutspås i en rapport från WTO.

Expressen pekar ut Bangladesh som en konkurrent till europeiska textilföretag och ett lyckat exempel på hur de skulle gynnas av avskaffandet av kvoterna. Expressen skriver att ett bibehållande av kvoterna skulle "döma dem till fortsatt fattigdom".

Detta rimmar illa med den bild som målas upp av bland annat UNDP, som varnar för att uppemot en miljon jobb i Bangladesh kan gå förlorade, jobb som främst innehas av kvinnor. Christian Aid varnar för att en mängd kvinnor kommer tvingas prostituera sig för att överleva, samt att trafficking riskerar att öka.

Förespråkare av liberalisering av handeln, som Expressen, menar att avskaffandet av kvoterna kommer leda till ökad effektivitet i den globala industrin, billigare konsumentpriser och större möjligheter för de länder som nu begränsas av kvotsystemet, det vill säga mer jobb till framförallt Kina.

Men antar man ett kritiskt perspektiv som Expressen tycks sakna, kan man hävda att priserna för dessa fördelar kommer betalas av miljontals arbetare i fattiga länder. Det blir ett "race to the bottom" där länderna konkurrerar genom att bjuda under varandra. Detta görs genom inskränkningar i bland annat miljö- och arbetslagstiftning; slavarbete. Detta ser vi prov på redan idag i Kina, vilket bland annat DN skrev om tidigare i år under rubriken, "Högt pris för billiga varor i väst".

Något förbryllande avslutar Expressen sin artikel med att avskaffandet av kvoterna skulle vara ett medel att "bekämpa fattigdom och förtryck".

Att avskaffandet av kvoterna skulle leda till minskad fattigdom är omstritt, vilket bland annat rapporten från Christian Aid pekar på.

Att minskat förtryck skulle bli ett resultat är dock knappast troligt, med tanke på att det framförallt är världens största diktatur som tjänar på avskaffandet av kvoterna. Expressen skriver att "den kinesiska textilproduktionen är extremt effektiv", utan att reflektera över hur den kan vara så effektiv.

Expressen har tidigare varit villiga att kritisera socialdemokratiska politiker som uttalat sig om Kinas utveckling, bland annat Göran Perssons statsbesök i Kina, då han i en efterföljande riksdagsdebatt sade att det är "oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet". Expressens Ulf Nilson var som vanligt högljudd i sin krönika, där han skrev: "Persson borde skämmas, men vet antagligen inte hur man gör."

Efter Stockholms finansborgarråd Annika Billströms resa till Kina 2003, där bland andra finansmannen Jacob Wallenberg ingick i delegationen, kritiserades Billström för sina positiva uttalanden om Kina, som av bland andra Lars Lindström kallades för "idiotiska". Expressen var då noga med att peka ut att den ekonomiska utvecklingen hade sitt pris, vilket beskrevs i artikeln "Barnarbete och svältlöner fick fart på Kinas ekonomi".

Kinabedömare ger finansborgarrådet i Stockholm, Annika Billström, rätt i att de ekonomiska hjulen snurrar snabbare än någonsin. Men till skillnad från Stockholms mäktigaste politiker anser Kinaexperterna att det finns ett samband mellan ekonomi och politik - även i Kina. Och att barnarbete, svältlöner, 16-17 timmars arbetsdagar, folkförflyttningar och kränkningar av mänskliga rättigheter bidrar till positiv ekonomisk utveckling.

Den stora frågan är varför Expressen kritiserar socialdemokratiska politikers uttalanden om Kina, samtidigt som deras egen ledarredaktion för fram liknande budskap? Ingenstans i artikeln nämner man överhuvudtaget inte att det land som skulle tjäna mest på avskaffandet av textilkvoterna är en diktatur. Varför väljer Expressen att inte ta upp förhållandena i Kina i anslutning till sin ledare, något som uppenbarligen var viktigt då socialdemokratiska politiker var i skottgluggen? Varför riktas inte samma kritik som de socialdemokratiska politikerna fick utstå mot Expressens egen ledarredaktion ?