tisdag, maj 17, 2005

Lars Lindström svarar

Lars Lindström från Expressen har svarat på gårdagens inlägg på Mediakoll som kritiserar hans användande av brottsstatistik. Han har dock inte svarat direkt till oss, utan publicerat ett svar på sin blog.

"Nicke på bloggen Mediakoll hakar upp sig på att jag använt Brå-statistik för såväl fall där folk dör som där de överlever en misshandel. Jag förstår inte hur det kan vara felaktigt eller vilseledande att i samma andetag prata om grov misshandel (då offret kanske b a r a får en lätt hjärnskada eller krossat näsben) och misshandel som leder till döden. Huvudtesen är att inte ens experterna vet hur mycket folk slåss där ute. Så här skriver Brå: "Slutsatser om den faktiska våldsutvecklingen präglas av viss osäkerhet när mörkertalet är så pass högt och dessutom varierar över tid."

Vad Lindström bortser ifrån är att hans tidigare artikel lägger vikt vid det dödliga våldet, vilket Mediakoll skrev om. Han skriver bland annat: "När vi ser dessa unga män sparka livet ur varandra behöver vi inga experter som säger att det grova våldet inte ökar." och "Två fall av dödsmisshandel den senaste veckan gör att även en kvällspromenad på Kungsgatan och en T-banefärd till Sätra ”präglas av en viss osäkerhet”."

Lindström skrev: "Jag förstår inte hur det kan vara felaktigt eller vilseledande att i samma andetag prata om grov misshandel (då offret kanske b a r a får en lätt hjärnskada eller krossat näsben) och misshandel som leder till döden."

Det är felaktigt och vilseledande eftersom rapporten för misshandel och misshandel med dödligt utgång ser olika ut. Påståendet om "mörkertalet", vilket Lindström upprepar som ett mantra, gäller inte statistiken för misshandel med dödlig utgång, vilket är vad Lindström skrev om i sin artikel. För att citera Brå's rapport (pdf):

"Till skillnad från de flesta andra brottskategorier är inte den dolda brottsligheten det stora problemet när det gäller dödligt våld. I stället är det dödliga våldet kraftigt överskattat i statistiken över anmälda brott. En genomgång av samtliga anmälda fall av dödligt våld i Sverige under perioden 1990–1998 visade en överskattning på i genomsnitt 43 procent. Vid en motsvarande genomgång av de anmälda fallen år 2002 framkom att mindre än hälften av fallen bestod av dödligt våld" (sid. 24-25)"

Citatet från Brå's rapport som Lindström hänvisar är från avsnittet "Misshandel" (sid. 43), och beskriver således inte mörkertalet för "Misshandel med dödlig utgång", vilket Lindström skrev om i sin artikel. Lindström misstolkar således vad han anser vara rapportens "huvudtes", och använder den dessutom felaktigt.

Brå's rapport säger uttryckligen att mörkertalet, den dolda brottsligheten, för misshandel med dödlig utgång, vilket Lindström skriver om i sin artikel, inte är det stora problemet, vilket Lindström hävdar. Ingenstans i sin artikel nämner han att påståendet om "mörkertalet", som inte är ett problem för misshandel med dödlig utgång, vilket Brå uttryckligen skriver och är vad Lindströms artikel handlar om och som han dessutom upprepar i dagens artikel, egentligen är taget från en annan kategori av brott.

Lindström använder Brå's påståenden och statistik för en kategori av brott för att förklara en annan, vilket fortfarande är både felaktigt och vilseledande.

2 Comments:

Anonymous Harald Ullman said...

Enlig chefen för akuten på Södersjukhuset är det ca 40 % som polisanmäler missghandel. Siffran har varit stabuil de senaste åren.
Så det finns ett mörkertal.

I övrigt uppskattar jag ditt försök att få journalistiken att bli sakligare, även om jag dessvärre inte tror att du kommer att lyckas.

4:52 em  
Anonymous Anonym said...

mycket intiresno, tack

10:01 fm  

Skicka en kommentar

<< Home