lördag, maj 21, 2005

Expressen och Genevekonventionen

Expressen publicerar idag bilder på krigsfången Saddam Hussein i sin fängelsecell. Ingenstans i några av de artiklar som Expressen publicerar i sin nätupplaga idag och igår nämner man att spridningen av bilderna kan vara ett brott mot Genevekonventionen. Man hänvisar endast till ett citat från Ove Bring, adjungerad professor i folkrätt vid Försvarshögskolan i Stockholm, där han säger: "Att sprida bilder som är tänkta att spegla en förnedring av honom, är att överträda människorättsdimensionen, anser jag." Ingenstans berättar Expressen om hur bilderna rent konkret "överträder människorättsdimensionen", utan det framställs som Ove Brings egen åsikt.

Expressens vaga språk idag går att jämföra med då Al-Jazeera publicerade bilder på amerikanska kringsfångar i Irak. Då publicerade man 24 mars 2003 artikeln "Experterna om att visa upp krigsfångar" där man intervjuade bland annat Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet som sade: "Det är ett klart brott mot konventionen om hur krigsfångar ska behandlas." I samma artikel citerades Ulf Henricsson vid Försvarshögskolan som sade: "Det är ett klart brott mot Genèvekonventionen."

I en artikel som publicerades samma dag, "Sonen Joseph är Saddams krigsfånge", som handlade om amerikanska mediers ovilja att visa bilderna, sade Expressen själva rakt ut, utan att hänvisa till en auktoritet inom internationell rätt: "Trots att få amerikaner sett tv-bilderna som bryter mot Genèvekonventionen för behandling av krigsfångar."

Efter att krigsfångarna släppts, publicerade Expressen en artikel den 14 april 2003, "Fri efter 22 dagar", där man återigen lade vikt vid att publiceringen av bilder stred mot Genevekonventionen: "Bilderna av Shoshana och fyra av hennes soldatkamrater som krigsfångar chockade hemma i USA. De försvann snabbt från tv-skärmarna, eftersom bilderna från tv-kanalen al-Jazira ansågs förödmjuka fångarna, och strida mot Genèvekonventionens regler för hur krigsfångar ska behandlas."

Ulf Nilson var som vanligt hård i sin kommentar "Bilderna som fäller Saddam?": "Att utnyttja krigsfångar för politiska eller propagandamässiga syften är helt enkelt inte tillåtet. Irak har anslutit sig till Geneve-konventionen, men nu brutit mot den."

Frågan är varför Expressen inte är lika tydliga med att spridningen av bilderna på krigsfången Saddam Hussein kan vara ett brott mot Genevekonventionen, något som exempelvis Svenska Dagbladet, Aftonbladet, och Dagens Nyheter skrev om.

Expressens tystnad idag rimmar illa med dess upprördhet då bilder visades av amerikanska krigsfångar.