torsdag, april 07, 2005

Var är repliken, DN?

Dagens Nyheter publicerade den 4 april 2005 en debattartikel av "statsvetarnestorn" Nils Elvander från Uppsala universitet med rubriken "Radikalfeminismens manshat demokratiskt tvivelaktigt".

Idag, den 7 april 2005, publicerade DN i sin pappersutgåva av tidningen ett svar från professor Drude Dahlerup, som har feministisk teori som ett forskningsfält, med rubriken "Kom till mina föreläsningar Elvander".

Av okänd anledning har dock artikeln från Dahlerup inte publicerats på Dagens Nyheters hemsida, vilket de vanligtvis gör med repliker. Mediakoll har idag försökt få kontakt med debattredaktionen på Dagens Nyheter för att få svar på frågan varför de inte lägger ut Dahlerups svar på tidningens hemsida, dock utan att lyckas.

Mediakoll finner det för övrigt märkligt att DN vid upprepade tillfällen publicerar debattartiklar med ett kritiskt förhållningssätt till feminism och genusvetenskap, av professorer som varken har feminism eller genusfrågor som forskningsfält, vilka dessutom tillhör statsvetenskapliga institutioner som inte har dessa frågor som forskningsprofiler. Vid ett flertal tillfällen har DN publicerat debattartiklar av exempelvis professor Bo Rothstein från Göteborgs Universitet, men har ännu inte tagit in artiklar från professorerna Drude Dahlerup och Maud Eduards (förutom som del av en grupp forskare) vid Stockholms Universitet, en institution med feminism och genus som en forskningsprofil (Politik och kön).