onsdag, mars 09, 2005

Tystad debatt i Svenska Dagbladet

Som ni kanske vet så har Svenska Dagbladet, i anslutning till en del artiklar, debatter på deras hemsida.

En av de nuvarande
debatterna handlar om anmälningarna mot Antipiratbyrån (APB), en kommersiell intresseorganisation som jagar misstänkta fildelare med minst sagt tveksamma metoder. En hemsida har uppmanat personer att anmäla APB till datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen (PUL). APB misstänks lagra IP-adresser, vilka enligt lagen är personlig information, i ett register över misstänkta fildelare. De senaste dagarna har Datainspektionen mottagit över 4000 anmälningar.

En läsare av Svenska Dagbladet har hört av sig till Mediakoll och berättat om censuren som föregår i debatten på Svenska Dagbladets hemsida, då dennes inlägg på okänd grund har raderats vid upprepade tillfällen.

För oss på Mediakoll är det fullkomligt oacceptabelt och odemokratiskt att debattinlägg censureras och raderas utan förklaring. I ett demokratiskt samhälle är yttrandefriheten grundläggande och debatten fri.

Svenska Dagbladet har att förklara varför läsarens bidrag raderades upprepade gånger, eftersom de uppenbarligen inte stred mot några av de debattregler som Svenska Dagbladet har satt upp. Läsaren har även uttryckt farhågor om att Svenska Dagbladets agerande är en följd av påtryckningar från annonsörer, något som varken bekräftades eller dementerades i Svenska Dagbladets svar till läsaren.

Läsare uppmanas att höra av sig till Svenska Dagbladets chefredaktör och ansvarige utgivare
Lena K Samuelsson för att få en förklaring till den godtyckliga censuren av debatten.

Mailadressen är: lena.k.samuelsson@svd.se

Numret till Svenska Dagbladets växel: 08-13 50 00


Nedan bifogas läsarens mail till Mediakoll, samt dennes brevväxling med Svenska Dagbladet:

På SVD's nätdebattsida uppmanade jag de läsare som så ville, att anmäla APB till Datainspektionen, och hänvisade dessutom till en färdigskriven text på internet för att underlätta en anmälan.

Mitt första inlägg raderades efter mindre än fem minuter. Utan förklaring. Jag skickade då in samma inlägg igen, med tillägget att SVD hade raderat det första. Även det raderades inom fem minuter. Katt och råtta leken med SVD fortsatte ytterligare fem gånger, tills de helt enkelt spärrade mitt IP-nummer, vilket imöjliggör det att skicka in fler inlägg, med hänvisningen att jag hade brutit mot debattreglerna.

En snabb titt på deras egna debattregler visar att så omöjligen kan vara fallet, det måste ha varit något annat. Jag har svårt att inte se det som att SVD medvetet tar bort inlägg som kritiserar näringslivet, alltså deras annonsörer. I ett email till deras webmaster, som bifogas under, ställer jag en direkt fråga om de reagerar på påtryckningar från näringslivet. De undviker att svara på frågan genom att de inte i varje enskilt fall kan motivera varför de tar bort inlägg. De undviker också att svara på vilka debattregler jag har brutit mot. Jag förstår att de undviker den frågan, eftersom jag faktiskt inte HAR brutit mot några regler. Jag har däremot uppmanat läsare att anmäla ett företag, som möjligen representerar SVD's annonsörer, för lagbrott.

Det här är för mig ett demokratiproblem när "obekväma" röster tystas ned och kastas ned i minneshålet utan förklaring.

Med vänliga hälsningar.
[Namnet raderat på avsändarens begäran]

Läsaren bifogade sitt email till webmastern på Svenska Dagbladet och dennes svar:
Den 05-03-09 11.27, skrev [mailadressen raderad på läsarens begäran]:

Mina inlägg har gång på gång raderats, och nu möts jag av en popupruta som säger att flera av mina inlägg inte har följt reglerna för debatten och att jag numer inte kan använda funktionen. Jag klistrar in den text jag har skrivit i mina inlägg:

------------------------
"Här uppmanar man sina meddebattörer att anmäla ett företag som bryter mot lagen, och då RADERAS uppmaningen omgående av SVD. Det har dessutom raderats SEX gånger. Pinsamt.

Återigen uppmanar jag alla laglydiga medborgare att polisanmäla APB till Datainspektionen. Det finns färdigskriven text att hämta på nätet som man bara klistrar in i ett mail:

http://buzz.serveftp.org/apb.txt"

----------------------

Jag kräver en förklaring till varför jag har blivit blockerad från kommenteringen. Vilka debattregler har jag brutit emot? Det är knappast "ärekränkande" eller "nonsens" att uppmana människor att följa lagen. Det är heller inget "kommersiellt budskap". Det kan knappast ses som "hot" eller "trakasserier" när man uppmanar människor att polisanmäla en kommersiell intresseorganisation för lagbrott. Framförallt är det knappast "uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag" när man ber människor att följa just lagen. Materialet jag hänvisar till i länken är inte upphovsrättsskyddat.

Så frågan är fortfarande: Varför raderas mina inlägg och varför tillåts jag inte längre debattera på SVD? Det kan väl inte vara så att ni nyhetsförmedlare reagerar på påtryckningar från näringslivet (Läs: Antipiratbyrån) att ta bort "obehagliga" inlägg?

Svenska Dagbladets svar till läsaren:
From: webmaster [webmaster@svd.se]
To: [mailadressen raderad på läsarens begäran]
Subject: SV: Angående debatten "Juridiken vapen mot piratjägare"
Date: Wed, 09 Mar 2005 12:05:56 +0100

Hej,

Vi kan inte i varje enskilt fall motivera varför vi tar bort inlägg. I de fall då en redaktör tar bort upprepade inlägg från en person finns möjligheten att stoppa fler inlägg från den personen. En sådan spärr hävs ofta efter en dag.

Mvh,
Johan Möller
Utvecklingschef Nya Medier


Svenska Dagbladets debattregler:
Tänk på att:
* kommentera i vänlig, civiliserad ton
* användande av pseudonym förtar tyngden i ditt inlägg
* hålla dig till ämnet
* skriva på svenska, undantag kan göras för danska, norska samt engelska
* ditt inlägg blir omedelbart tillgängligt för andra debattörer i samband med att du publicerar det
* dina inlägg kan komma att användas i andra sammanhang på SvD.se eller i den tryckta SvD
* inte skriva mer än 500 tecken.


Det här vill vi slippa:
* detaljer som kan kränka anhöriga eller berörda personer
* kommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget
* svordomar eller obscena ord
* nonsensinlägg, eller inlägg som avviker från ämnet
* personliga angrepp eller ärekränkande inlägg
* kommersiella budskap
* pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden
* hot, trakasserier, skvaller eller lögner
* uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag
* obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

Det innebär också att inlägg med länkar till sajter med innehåll enligt ovanstående inte får förekomma.

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

/En som hört av sig..

7:48 em  
Anonymous Anonym said...

Har hört fler som har erfarenhet av att SvD raderar inlägg trots att det inte finns något egentligt skäl till det mer än påpekanden om direkta faktafel i en sakfråga. Faktafel som i och för sig kullkastar hela retoriken i artikeln. Det är i mina ögon oerhört anmärkningsvärt och en oroväckande utveckling av det sätt på vilket man snedvrider debatten och censurerar inlägg som inte överensstämmer med SvDs bild av verkligheten. Det stinker...

3:03 em  

Skicka en kommentar

<< Home