måndag, mars 21, 2005

Är ekonomi kultur?

Dagens Nyheter har en märklig förmåga att publicera ekonomiartiklar på kultursidorna. Det har hänt vid ett flertal tillfällen, bland annat om Kina, Mexiko och Indien. Gemensamt för dessa artiklar är att de handlar om ekonomi, och att de mer specifikt skildrar marknadsekonomins negativa effekter på fattiga länder.

Artikeln om Kina, "Högt pris i Kina för billiga varor i väst", handlar om hur "västvärldens storföretag stortrivs i Kina", då de förses med billiga "slavarbetare" av diktaturen. Artikeln om Mexiko, "Världen ryms i en tortilla", handlar i sin tur om hur amerikanska jordbrukssubventioner till storföretag slår ut det lokala jordbruket i Mexiko. Avslutningsvis så handlar artikeln "Coca-Cola förbrukar livsviktigt dricksvatten", om hur "läskgiganterna" Coca-Cola och Pepsis "rovdrift" har länsat vattentillgångar och förorenat.

Frågan är varför dessa, annars utmärkta, artiklar publiceras på kultursidorna? Det naturliga vore självfallet om ekonomiartiklar publicerades på ekonomisidorna. Kan en anledning vara att tidningens "
politiska hållning är liberal", och att dessa artiklar rimmar illa med tidningens annars så nyliberala och frihandelsfrämjande hållning på ekonomisidorna?

Mediakoll har skickat ett mail till Dagens Nyheter och frågat varför artiklar som visar de negativa sidorna av frihandel hålls utanför ekonomisidorna utan "förpassas" till kulturdelen, och uppmanar läsare att göra detsamma.


Chefredaktör och utgivare: Jan Wifstrand
Kulturchef: Maria Schottenius
Läsarombudsman: Lilian Öhrström

4 Comments:

Anonymous Henrik Sundström said...

Jag har också noterat detta. Det är väldigt likt Aftonbladets sätt att placera radikala debattartiklar på sina kultursidor på nätet. Där återfinns nämligen en del märgfulla artiklar av t ex Naomi Klein och John Pilger, medans ledarsidorna mestadels ägnar sig åt efemära nonsensfrågor.
Vad som slår mig vad gäller en del av
AB's artiklar under rubriken "Kultur" är att några beskriver sådant jag uppfattar som politiskt sprängstoff genom att ta upp ämnen och utveckla synsätt som absolut inte genomsyrar den svenska allmänna debatten, ja, faktiskt är en del av de åsikter som framförs där i stort sett tabu i övriga svenska media; jag tänker då på texter av John Pilger, Naomi Klein, osv. (Antagligen är det därför dessa artiklar är placerade på så undanskymda platser på sajten.) Sådant skriver AB tyvärr inget om på ledarsidan - där är det bara det vanliga politiska dravlet som på ett mycket sorgligt sätt speglar Sveriges politiska och massmediala verklighet.

5:25 em  
Blogger Niklas Lindgren said...

Jag ser det snarare tvärtom. Kulturdelen är enda stället där sådana urusla artiklar av allehanda extremister platsar. Det är snarare ett bevis på hur låg nivå svenska tidningars kulturredaktioner ligger på.
Se tex på DN-artikeln om Mexiko och majs. Författaren anklagar ”nyliberalismen” när vem som helst med lite sans kan utläsa ur artikeln att boven i dramat är USAs jordbrukssubventioner. Och för er som inte vill förstå, jordbruksubventioner är så långt man kan komma ifrån nyliberalism

3:14 fm  
Anonymous Adrian G said...

Jag tänkte också på det härom dagen. Som ekonom så tycker jag att det är lite konstigt att DN publicerar ekonomiska artiklar i kulturdelen. När man läser ekonomisidorna med storföretagens höga vinster, exempelvis HM's, så kan jag inte låta bli att tänka på artiklar som "Högt pris i Kina för billiga varor i väst". Avsaknaden av en debatt om priset för våra låga priser och de konsekvenser det får i andra länder är skrämande, tycker jag. Artiklarna behandlar ekonomi och dess konsekvenser på människors liv båda två och bör stå på samma sida i ekonomidelen! Debatten på internet kommer dock att öka och ställa nya krav på bl.a. DN.
Sammanfattningvis: Det är "kultur" att människor i andra länder lider och plågas för att vi ska köpa billiga varor. Men det är ekonomi när de pengarvisterna går i någons fika i Sverige. way to go...

7:33 em  
Blogger olydig said...

Mycket intressant skrivet. Har ni lagt ner bloggen, eller? Det var väldigt länge sedan det skrevs nånting.

8:58 em  

Skicka en kommentar

<< Home