onsdag, mars 23, 2005

Dagens Nyheters problem med kritik

En läsare som varit i kontakt med Dagens Nyheter, tycks ha fått samma respons som Mediakoll, vilket han skrivit om i en kommentar till "Dagens Nyheters syn på sina läsare".

Jag har själv, nyligen, erfarenhet av deras arroganta stil när jag hörde av mig till Andreas Ekström ang. Mediakolls "kronologiska fel"-blogg. När han skrev att "tyvärr kunde det inte komma med" och inte angav något argument skrev jag tillbaka att vi båda var överens om att han begått ett misstag eftersom han inte backade upp det kronologiska felet med anmälningarna med argument varpå jag får ett mail om att jag är en "fanatiskt agiterad person".

Jag skriver återigen att de skall vara sakliga och jag får tillbaka av Jan Wifstrand att han tycker att jag skall vara saklig eftersom jag råkade skriva Anders i stället för Andreas.

De förtjänar verligen sin position?


Frågan är varför Dagens Nyheter, som själva påstår sig vara en förespråkare för "upplyst förnuft och toleransklimat" och "Sveriges viktigaste sociala och demokratiska torg", hänger sig åt simpla personangrepp på läsare som kommer med kritiska synpunkter. Dagens Nyheter har även, förutom sin arroganta hållning gentemot sina läsare, reagerat med total tystnad i sakfrågorna som Mediakoll har ställt, vilket rimmar illa med Dagens Nyheters påstådda ambition att "hävda det öppna samhällets grundläggande värden".

Kontaktinformation:
Chefredaktör och utgivare: Jan Wifstrand
Kulturchef: Maria Schottenius
Läsarombudsman: Lilian Öhrström
Journalist: Andreas Ekström

Dagens Nyheters växel: 08-738 10 00