torsdag, mars 24, 2005

Andreas Ekströms mailväxling

DN-journalisten har nu skickat över sin mailväxling med läsaren som kontaktade honom. Vi har raderat läsaren emailadress, då han inte är en offentlig person och inte heller har lämnat sitt godkännande för publicering. Vi kommer att i slutet av artikeln gå igenom de faktafel som Andreas Ekström fortfarande håller fast vid:
17 mars fick en [namnet raderat] på adressen [adress raderad] följande tre svar på sina brev till mig, där han såvitt jag kan se inte kunde eller ville förstå vad jag försökte svara honom. Han framhärdade i att i högt tonläge ”kräva” saker. Jag har dessvärre inte kvar hans ursprungliga mejl, men han kanske vill ha vänligheten att bidra med dem, så kan var och en bilda sig en egen uppfattning om hur diskussionen gick. Och kanske vill Mediakolls skapare (utöver att göra det anständiga i att presentera sig) sedan lägga in dem i ordning, för läsbarhetens skull.
Redan hans första mejl gick på ganska hårt om ett faktafel som inte var ett faktafel, och i en hög ton vidare om hur han inte längre vill läsa DN. Jag försökte svara honom en smula artigare än jag tycker att han förtjänade.

Som alla kan se bemötte jag påståendet om faktafel redan i andra meningen i mitt första svar. Att man då påstår att jag ”undviker sakfrågan” betecknar jag som oseriöst.


Svar nummer ett:

Hej,

Lite bättre på fötterna ska man nog ha innan man hojtar "faktafel". Tusentals anmälningar har kommit in efter tillslaget. Denna uppgift är till hundra procent korrekt, och det finns ingen som helst anledning för DN att rätta den.

Däremot kan det förstås vara på sin plats att i samband med senare artiklar nämna att anmälningar också kom in redan före tillslaget, vilket vi inte fick med i just den här aktuella artikeln.

Nästa gång vi skriver om fallet kommer vi att redogöra för hur Datainspektionen gick till väga vid sin granskning, och vad de kom fram till då.

Och slutligen - det är klart att du ska läsa den tidning du vill. Med tanke på hur Svenska Dagbladets upplaga rasar, medan DN:s ökar, så är det många som just nu aktivt gör ett medieval baserat på kvalitet. Det tror vi på DN är bra.

Vänliga hälsningar,

Andreas Ekström


Svar nummer två:

Vår rapportering om frågan håller utomordentlig klass vid en nationell jämförelse. Därmed inte sagt att allt är skrivet i frågan än.

Ditt tonläge gör att jag inte ser någon anledning att svara dig ytterligare. Skulle du vara intresserad av ett sansat samtal är du givetvis välkommen igen.

Hälsningar,

Andreas Ekström
DN


Svar nummer tre:

Hej igen,

Eftersom jag inte kan vara säker på att du förstår vad jag skriver, ett vanligt problem när man har med fanatiskt agiterande personer att göra, så säger jag detta en gång till riktigt tydligt:

DN har inte i det aktuella fallet gjort något som helst misstag, eller publicerat några som helst felaktiga uppgifter.

Och vi återkommer självklart i ärendet, även fortsättningsvis med relevanta uppgifter. Däremot återkommer jag inte till dig fler gånger. Jag bedömer inte det som meningsfullt.

Andreas Ekström


Mediakoll kommenterar Andreas Ekströms faktafel

"Tusentals" anmälningar har inte kommit in till Datainspektionen efter kronofogdens tillslag, vilket Mediakoll har skrivit om tidigare. Denna uppgift är inte "till hundra procent korrekt", vilket innebär att det finns gott om anledningar för DN att rätta till den. DN har, tvärtemot Andreas Ekströms påståenden, bevisligen gjort "misstag" i det aktuella fallet, och har publicerat felaktiga uppgifter, som det tog Mediakoll mindre än fem minuter att kolla upp. "Lite bättre på fötterna ska man nog ha" innan man anklagar Mediakoll för att vara lögnare och oförskämda.

Andreas Ekström har aldrig bemött Mediakoll påstående om faktafel förrän idag, vilket han felaktigt påstår i sitt mail. Återigen blandar han ihop Mediakoll med den läsare han har haft kontakt med, vilket Mediakoll har poängterat tidigare. Ekström kommenterade faktafelen med Mediakoll först idag. Det känns synnerligen "oseriöst" att inte kunna hålla koll på vem man pratar med.

Eftersom det är "många som just nu aktivt gör ett medieval baserat på kvalitet", kanske Dagens Nyheter och Andreas Ekström borde ägna lite mer tid åt att verifiera fakta. Allt sagt i största välmening, givetvis.

Det kanske är dags för Andreas Ekström och Dagens Nyheter att "göra det anständiga" i att be om ursäkt både till Mediakoll och läsaren som kontaktade honom.