torsdag, mars 24, 2005

DN's oförmåga att ta till sig kritik

Mediakoll har skrivit om det flera gånger, och vi är uppenbarligen inte de enda, vilket man kan läsa om här, här, här och här. Varför har DN så svårt att ta till sig kritik och erkänna "misstag"? Uppenbarligen tål inte den granskande statsmakten att själv bli granskad.

Läsarens mail till Dagens Nyheter

Läsaren som haft mailkontakt med Dagens Nyheter har hört av sig till Mediakoll och bifogat sin brevväxling med journalisten Andreas Ekström och chefredaktör/ansvarige utgivare Jan Wifstrand. Mediakoll kommenterar brevväxlingen i slutet av artikeln:
Hej. Om det är av intresse så är min korrespondens med Andreas Ekström och Jan Wifstrand som följer nedan (Tyvärr råkade jag kalla honom Anders vid några tillfällen):

----------------------------------------------------------
Brev 1:

Hej Anders.

Du har begått ett grovt faktafel och ett synnerligen grovt syftningsfel när du skrev att anmälningarna mot Antipiratbyrån tillkom efter tillslaget mot Bahnhof när redan 2000 anmälningar fanns, alltså hälften, innan tillslaget. Detta får "piraterna" att framstå som desperata efter attacken.

Men det är kanske det man ska vänta sig av DN idag?

Med en hälsning
(borttaget)

Ps. För övrigt avböjde jag för några dagar sen, på grund av detta och en del andra saker en prenumeration av DN och har beställt SvD i stället. Flera andra i min umgängeskrets att gjort liknande och jag ska göra mitt bästa att påverka andra att göra detsamma.

----------------------------------------------------------------------------------
Svar:

Hej,

Lite bättre på fötterna ska man nog ha innan man hojtar "faktafel". Tusentals anmälningar har kommit in efter tillslaget. Denna uppgift är till hundra procent korrekt, och det finns ingen som helst anledning för DN att rätta den.

Däremot kan det förstås vara på sin plats att i samband med senare artiklar nämna att anmälningar också kom in redan före tillslaget, vilket vi inte fick med i just den här aktuella artikeln.

Nästa gång vi skriver om fallet kommer vi att redogöra för hur Datainspektionen gick till väga vid sin granskning, och vad de kom fram till då.

Och slutligen - det är klart att du ska läsa den tidning du vill. Med tanke på hur Svenska Dagbladets upplaga rasar, medan DN:s ökar, så är det många som just nu aktivt gör ett medieval baserat på kvalitet. Det tror vi på DN är bra.

Vänliga hälsningar,

Andreas Ekström
------------------------------------------------------------------------------------------
Mitt andra Brev:

Hej igen.

Vad lägligt att det inte kunde komma med i den artikeln. Det är ju, vänta, en hel mening! Det här är verkligen journalistik på hög nivå.

Nästa gång ni skall kvalitetssäkra tidningen så har jag ett tips: Snegla inte på Metro och Aftonbladet som ni gjort de senaste åren. Och anställ för guds skull inte journalister som inte tar med relevanta fakta och hänvisar till en anledning som "tyvärr kunde inte det komma med".

Skärpning!

/ (borttaget)

------------------------------------------------------------------------------------------
Svar på mitt andra brev:

Vår rapportering om frågan håller utomordentlig klass vid en nationell jämförelse. Därmed inte sagt att allt är skrivet i frågan än.

Ditt tonläge gör att jag inte ser någon anledning att svara dig ytterligare. Skulle du vara intresserad av ett sansat samtal är du givetvis välkommen igen.

Hälsningar,

Andreas Ekström

------------------------------------------------------------------------------------------
Mitt tredje brev:

Visst är det jobbigt att vara helt fel ute. Bra att vi båda har kommit till insikt om att det ni väljer att ta med i en artikel skall baseras på fakta och vara väl avvägt och inte som i denna artikel baseras på godtycke. Och jag håller med dig, det är ingen poäng för dig att svara mig när du begått misstag och vi båda kommit till samma slutsats.

Jag är glad att vi redde ut det. Och Jan Wifstrand. Lägg det på minnet angående Andreas Ekström. Han är benägen att göra fler misstag.

Med vänlig hälsning
(borttaget)
--------------------------------------------------------------------------------------
Andreas sista svar:
Hej igen,

Eftersom jag inte kan vara säker på att du förstår vad jag skriver, ett vanligt problem när man har med fanatiskt agiterande personer att göra, så säger jag detta en gång till riktigt tydligt:

DN har inte i det aktuella fallet gjort något som helst misstag, eller publicerat några som helst felaktiga uppgifter.

Och vi återkommer självklart i ärendet, även fortsättningsvis med relevanta uppgifter. Däremot återkommer jag inte till dig fler gånger. Jag bedömer inte det som meningsfullt.

Andreas Ekström
DN

-------------------------------------------------------------------------------------
Svar från Jan Wifstrand:

Bäste Daniel,

jag har ingen anledning att gå in i debatten, jag vill bara understryka att om Du kräver saklighet vore det bra om Du åtminstone kallade personen Du angriper vid sitt rätta namn. Han heter Andreas, inte Anders.

Saklighet var det ja.

Jan Wifstrand

-------------------------------------------------------------------------------------

Mitt svar till Jan Wifstrand:

Tack!

Jag får tacka dig Jan. Du för sakligheten till helt ny nivå, neråt. Jag tycker du bör se till tidningen ni publicerar var dag med mängder av stavfel, syftningsfel och särskrivningar. Och då är den tryckt och ni får folk att betala för den. Det om något är skamligt.

Tänk på det.

Jag förstår att ni inte vill debattera. Avsaknaden av argument har länge varit DN:s ledstjärna. Det är också därför ni blir fällda i Pressens opinonsnämnd för att ni snår andras åsikter från doktorsavhandlingar t ex. Om du kommer ihåg det från i höstas, Jan. Men på DN glömmer man fort antar jag.

Om du inte visste det Jan, så gällde inte min och Andreas Ekströms debatt om vad han hette utan om något helt annat. En sådan debatt skulle te sig meningslös, helt i paritet med ditt svar till mig.

Svara mig inte igen. Ni har gjort bort er tillräckligt som det är.

/ (borttaget)

Mediakolls kommentar:

Återigen ser vi prov på Dagens Nyheters arroganta ton mot sina läsare, inte minst ifrån chefredaktören/ansvarige utgivaren Jan Wifstrand som "har ingen anledning att gå in i debatten", annat än att anmärka på ett stavfel i läsarens mail. Förnumstigt avslutar Wifstrand sitt mail med: "Saklighet var det ja".

Mediakoll kan inte låta bli att undra varför Wifstrand ens gav sig i debatten, om han inte hade annat att komma med än att anmärka på läsarens stavning. Är det "sakligt", enligt Wifstrand? Mediakoll lägger även märke till att Wifstrand undviker själva sakfrågan om faktafelet i artikeln, trots att han i egenskap av ansvarig utgivare har det yttersta ansvaret för vad som publiceras i Dagens Nyheter. Uppenbarligen är Wifstrand inte särskilt intresserad att ta ansvar för tidningens egna faktafel. Wifstrands oförmåga att ta till sig kritik är dokumenterat bland annat här och här.


Frågan är varför Dagens Nyheter, som själva påstår sig vara en förespråkare för "upplyst förnuft och toleransklimat" och "Sveriges viktigaste sociala och demokratiska torg", hänger sig åt simpla personangrepp på läsare som kommer med kritiska synpunkter, vilket Mediakoll har berättat om tidigare.

Kontaktinformation:
Chefredaktör och utgivare: Jan Wifstrand
Kulturchef: Maria Schottenius
Läsarombudsman: Lilian Öhrström
Journalist: Andreas Ekström

Dagens Nyheters växel: 08-738 10 00

Andreas Ekströms mailväxling

DN-journalisten har nu skickat över sin mailväxling med läsaren som kontaktade honom. Vi har raderat läsaren emailadress, då han inte är en offentlig person och inte heller har lämnat sitt godkännande för publicering. Vi kommer att i slutet av artikeln gå igenom de faktafel som Andreas Ekström fortfarande håller fast vid:
17 mars fick en [namnet raderat] på adressen [adress raderad] följande tre svar på sina brev till mig, där han såvitt jag kan se inte kunde eller ville förstå vad jag försökte svara honom. Han framhärdade i att i högt tonläge ”kräva” saker. Jag har dessvärre inte kvar hans ursprungliga mejl, men han kanske vill ha vänligheten att bidra med dem, så kan var och en bilda sig en egen uppfattning om hur diskussionen gick. Och kanske vill Mediakolls skapare (utöver att göra det anständiga i att presentera sig) sedan lägga in dem i ordning, för läsbarhetens skull.
Redan hans första mejl gick på ganska hårt om ett faktafel som inte var ett faktafel, och i en hög ton vidare om hur han inte längre vill läsa DN. Jag försökte svara honom en smula artigare än jag tycker att han förtjänade.

Som alla kan se bemötte jag påståendet om faktafel redan i andra meningen i mitt första svar. Att man då påstår att jag ”undviker sakfrågan” betecknar jag som oseriöst.


Svar nummer ett:

Hej,

Lite bättre på fötterna ska man nog ha innan man hojtar "faktafel". Tusentals anmälningar har kommit in efter tillslaget. Denna uppgift är till hundra procent korrekt, och det finns ingen som helst anledning för DN att rätta den.

Däremot kan det förstås vara på sin plats att i samband med senare artiklar nämna att anmälningar också kom in redan före tillslaget, vilket vi inte fick med i just den här aktuella artikeln.

Nästa gång vi skriver om fallet kommer vi att redogöra för hur Datainspektionen gick till väga vid sin granskning, och vad de kom fram till då.

Och slutligen - det är klart att du ska läsa den tidning du vill. Med tanke på hur Svenska Dagbladets upplaga rasar, medan DN:s ökar, så är det många som just nu aktivt gör ett medieval baserat på kvalitet. Det tror vi på DN är bra.

Vänliga hälsningar,

Andreas Ekström


Svar nummer två:

Vår rapportering om frågan håller utomordentlig klass vid en nationell jämförelse. Därmed inte sagt att allt är skrivet i frågan än.

Ditt tonläge gör att jag inte ser någon anledning att svara dig ytterligare. Skulle du vara intresserad av ett sansat samtal är du givetvis välkommen igen.

Hälsningar,

Andreas Ekström
DN


Svar nummer tre:

Hej igen,

Eftersom jag inte kan vara säker på att du förstår vad jag skriver, ett vanligt problem när man har med fanatiskt agiterande personer att göra, så säger jag detta en gång till riktigt tydligt:

DN har inte i det aktuella fallet gjort något som helst misstag, eller publicerat några som helst felaktiga uppgifter.

Och vi återkommer självklart i ärendet, även fortsättningsvis med relevanta uppgifter. Däremot återkommer jag inte till dig fler gånger. Jag bedömer inte det som meningsfullt.

Andreas Ekström


Mediakoll kommenterar Andreas Ekströms faktafel

"Tusentals" anmälningar har inte kommit in till Datainspektionen efter kronofogdens tillslag, vilket Mediakoll har skrivit om tidigare. Denna uppgift är inte "till hundra procent korrekt", vilket innebär att det finns gott om anledningar för DN att rätta till den. DN har, tvärtemot Andreas Ekströms påståenden, bevisligen gjort "misstag" i det aktuella fallet, och har publicerat felaktiga uppgifter, som det tog Mediakoll mindre än fem minuter att kolla upp. "Lite bättre på fötterna ska man nog ha" innan man anklagar Mediakoll för att vara lögnare och oförskämda.

Andreas Ekström har aldrig bemött Mediakoll påstående om faktafel förrän idag, vilket han felaktigt påstår i sitt mail. Återigen blandar han ihop Mediakoll med den läsare han har haft kontakt med, vilket Mediakoll har poängterat tidigare. Ekström kommenterade faktafelen med Mediakoll först idag. Det känns synnerligen "oseriöst" att inte kunna hålla koll på vem man pratar med.

Eftersom det är "många som just nu aktivt gör ett medieval baserat på kvalitet", kanske Dagens Nyheter och Andreas Ekström borde ägna lite mer tid åt att verifiera fakta. Allt sagt i största välmening, givetvis.

Det kanske är dags för Andreas Ekström och Dagens Nyheter att "göra det anständiga" i att be om ursäkt både till Mediakoll och läsaren som kontaktade honom.

Nytt svar från Andreas Ekström

Mediakoll har fått ytterligare ett svar ifrån DN-journalisten Andreas Ekström. Mediakoll går igenom hans mail och pekar ut de felaktigheter han skriver:
Ja du, det är väl den sortens problem ni får om ni inte tydligt talar om vilka ni är.

Och att påstå att jag undviker sakfrågan är en lögn och en oförskämdhet, eftersom jag har erbjudit hela min skriftväxling där jag klart och tydligt ger svar på den.

Men en extra gång då, för säkerhets skull:

Angående påståendet och tolkningarna kring min artikel om piratbyrån, här är mitt standardsvar, med en tillagd versal rad för att göra det riktigt tydligt:

Du gör en mycket långtgående tolkning av det här, som inte är riktigt korrekt. Det är helt rätt som du säger att många anmälningar kom in redan före tillslaget mot Bahnhof. Men det är lika rätt att konstatera att det sedan dess har inkommit tusentals anmälningar. För det har det, nämligen. DET ÄR ALLTSÅ INTE FEL ATT SKRIVA ATT DET SEDAN TILLSLAGET HAR INKOMMIT TUSENTALS ANMÄLNINGAR.

Att man skulle kunna läsa min artikel som om piraterna är desperata - det är en långtgående tolkning. Och, vilket är viktigt: det är en tolkning du som läsare måste ta ansvar för själv! Det står nämligen ingenstans i texten att de skulle vara det. Artikeln spekulerar alls inte i piraternas motiv. I stället har vi givit mycket stort utrymme åt tre personer som talar för piraternas räkning - de får förklara, argumentera och diskutera. Sedan är det upp till varje läsare av DN att själv bilda sig en uppfattning om hur pass bärkraftiga argumenten är.

Tråkigt nog, för Andreas Ekström, så är det inte lika rätt att konstatera att det sedan [kronofogdens tillslag den 10 mars] har inkommit tusentals anmälningar. Den 9 mars hade "över 4 000 personer lämnat in en anmälan till Datainspektionen mot Antipiratbyrån". I en telefonintervju med Mediakoll sade Datainspektionens Informationssekreterare Amina Grill idag att de hade fått in cirka 5,100 anmälningar mot Antipiratbyrån, det vill säga inklusive den tidigare nämnda siffran på över 4,000.

Eftersom Mediakoll hellre vill fria än fälla, så kan vi för argumentets skull säga att de resterande anmälningarna kom in mellan datumen för kronofogdens tillslag den 10 mars och datumet då Andreas Ekströms artikel trycktes den 15 mars. Men då kommer vi ändå inte upp till de "tusentals anmälningar" som Andreas Ekström påstår kom in efter kronofogdens tillslag. "Tusentals" är, enligt Nationalencyklopedin, ett "antal om flera tusen", det vill säga plural.

För att förtydliga: Sedan kronofogdens tillslag har det kommit in cirka tusen anmälningar (singular), inte tusentals (plural). Detta torde Andreas Ekström känna till, eftersom han med glädje själv pekar ut språkliga fel hos sina läsare.

För att parafrasera Andreas Ekströms svar till Mediakoll: DET ÄR ALLTSÅ HELT FEL ATT SKRIVA ATT DET SEDAN TILLSLAGET HAR INKOMMIT TUSENTALS ANMÄLNINGAR. Det är ett faktafel som Mediakoll har utpekat från början, vilket företrädare har valt att inte svara på förrän nu.

Att Mediakoll anser att Andreas Ekström har undvikit sakfrågan är inte "en lögn och en oförskämdhet", eftersom han trots allt inte har kommenterat själva sakfrågan förrän nu.

Nu är det upp till varje läsare av Mediakoll att själv bilda sig en uppfattning om hur pass bärkraftiga Andreas Ekströms argument är. Vi har lugnt och sakligt pekat ut artikelns faktafel, och har som svar blivit anklagade för att ljuga och vara oförskämda.

Kommer Mediakoll få en ursäkt ifrån Dagens Nyheters företrädare?

onsdag, mars 23, 2005

Svar från Andreas Ekström

Mediakoll har fått ett svar av den omskrivne journalisten Andreas Ekström från Dagens Nyheter.

Vad som måste understrykas är att Ekström blandar ihop Mediakoll med den läsare som kontaktat oss angående sin kontakt med Dagens Nyheter, vars mail vi har publicerat. Ekström har aldrig tidigare varit i kontakt med Mediakoll, eller någon av våra företrädare. Läsaren, vars mail vi har publicerat, har ingen anknytning till Mediakoll.
Hej!

Jag borde kanske inte vara förvånad efter det höga tonläge du höll när du hörde av dig, men jag tycker att du återger vår skriftväxling på ett häpnadsväckande sätt! Knappast ett referat som skulle få godkänt av en tidningsredaktör.

Jag har kvar samtliga tre mejl jag skrev till dig. Det du skrev till mig har jag däremot slängt. Men du kanske har kvar dem?

Jag föreslår i så fall att du publicerar hela skriftväxlingen på din blogg, så får var och en avgöra vem som var arrogant, vem som tog till störst ord och vem som i sak kan ha rätt.

Du kan dessutom få det standardsvar som jag har skickat till de tre personer som har hört av sig med det standardmejl som emanerar från er sajt. Även det får du förstås gärna publicera!

Slutligen tror jag, sagt i all vänlighet, att man får större trovärdighet som mediegranskare om man tydligt talar om vem man själv är på sin sajt och står för vad man skriver och vad man gör. Att man dessutom kör stavningskontrollen innan man publicerar kan också hjälpa, också det sagt i all välmening.

Vänliga hälsningar,

Andreas Ekström
__________________________
Andreas Ekström
Dagens Nyheters kulturredaktion
105 15 Stockholm
Ring: 08-738 15 28
Eller: 0703-78 10 78

Mediakoll lägger märke till att Ekström undviker sakfrågan, att han hade fel i artikeln om Antipiratbyrån, vilket är det Mediakoll har anmärkt på från början. Uppenbarligen är det inte av någon större vikt för Ekström att stå för vad han skriver, vilket han gärna uppmanar andra att göra.

Som en liten parentes kan det vara värt för Ekström att i framtiden kontrollera vem man talar med, självklart sagt i all välmening. Att inte hålla koll på vem man talar med skulle knappast få godkänt av en tidningsredaktör.

Dagens Nyheters problem med kritik

En läsare som varit i kontakt med Dagens Nyheter, tycks ha fått samma respons som Mediakoll, vilket han skrivit om i en kommentar till "Dagens Nyheters syn på sina läsare".

Jag har själv, nyligen, erfarenhet av deras arroganta stil när jag hörde av mig till Andreas Ekström ang. Mediakolls "kronologiska fel"-blogg. När han skrev att "tyvärr kunde det inte komma med" och inte angav något argument skrev jag tillbaka att vi båda var överens om att han begått ett misstag eftersom han inte backade upp det kronologiska felet med anmälningarna med argument varpå jag får ett mail om att jag är en "fanatiskt agiterad person".

Jag skriver återigen att de skall vara sakliga och jag får tillbaka av Jan Wifstrand att han tycker att jag skall vara saklig eftersom jag råkade skriva Anders i stället för Andreas.

De förtjänar verligen sin position?


Frågan är varför Dagens Nyheter, som själva påstår sig vara en förespråkare för "upplyst förnuft och toleransklimat" och "Sveriges viktigaste sociala och demokratiska torg", hänger sig åt simpla personangrepp på läsare som kommer med kritiska synpunkter. Dagens Nyheter har även, förutom sin arroganta hållning gentemot sina läsare, reagerat med total tystnad i sakfrågorna som Mediakoll har ställt, vilket rimmar illa med Dagens Nyheters påstådda ambition att "hävda det öppna samhällets grundläggande värden".

Kontaktinformation:
Chefredaktör och utgivare: Jan Wifstrand
Kulturchef: Maria Schottenius
Läsarombudsman: Lilian Öhrström
Journalist: Andreas Ekström

Dagens Nyheters växel: 08-738 10 00

tisdag, mars 22, 2005

Maria Schottenius problem med kritik

Dagens Nyheters kulturchef Maria Schottenius påhopp på Mediakoll rimmar illa med vad hon tidigare sagt. Hon tycker "inte att det är lågt i tak när det gäller självkritik och vill inte att det ska vara det, men kritiken ska vara övervägd".

Trots detta har Schottenius inte lyckats definiera vad som är "övervägd kritik". Och som bloggen "Vassa Eggen" skriver, vilka tidigare har haft kontakt med Schottenius, så är det högt i tak "bara när DN själva säger att det är högt i tak". En kommentator skriver att "
Schottenius sätter likhetstecken mellan oövervägd kritik och negativ kritik", vilket även Mediakoll befarar. Detta stämmer illa överens med Dagens Nyheters påstående av att vilja främja ett "toleransklimat".

Frågorna kvarstår:
Agerar Maria Schottenius som företrädare för Dagens Nyheter när hon nedvärderar tidningens läsare? Är detta acceptabelt för, eller sanktionerat av, Dagens Nyheters chefredaktör och utgivare Jan Wifstrand? Varför väljer företrädare för Dagens Nyheter att undvika sakfrågor om det redaktionella innehållet?


Kontaktinformation:

Chefredaktör och utgivare: Jan Wifstrand
Kulturchef: Maria Schottenius
Läsarombudsman: Lilian Öhrström

Dagens Nyheters växel: 08-738 10 00
Maria Schottenius: 070-620 11 20

Dagens Nyheter - Uppdatering

Mediakoll har fått ännu ett mail från Dagens Nyheters kulturchef Maria Schottenius.
Jar har ingen som helst lust att svara på mail från anonyma undertecknare, det här är ju helt oseriöst. Och som sagt korkat.

Maria S

Maria Schottenius
kulturchef
Dagens Nyheter
10505 Stockholm
08 7381200
070 6201120

Mediakoll undrar om Maria Schottenius talar som företrädare för tidningen Dagens Nyheter när hon nedvärderar sina läsare som ställer frågor angående det redaktionella innehållet. Detta rimmar i så fall illa med Dagens Nyheters eget påstående att det är en "dominerande tidning för läsare intresserade av kultur, politik, debatt, ekonomi och samhällsfrågor". Uppenbarligen så är företrädare för tidningen inte särskilt intresserade av att bemöta sakfrågor, utan hänger sig istället åt nedsättande kommentarer.

Mediakoll lägger för övrigt märke till att Maria Schottenius återigen undviker att svara på själva sakfrågan.

Mediakoll uppmanar återigen våra läsare att höra av sig till Dagens Nyheter för ett förtydligande. Agerar Maria Schottenius som företrädare för Dagens Nyheter när hon nedvärderar tidningens läsare? Är detta acceptabelt för, eller sanktionerat av, Dagens Nyheters chefredaktör och utgivare Jan Wifstrand? Varför väljer företrädare för Dagens Nyheter att undvika sakfrågor om det redaktionella innehållet?


Chefredaktör och utgivare: Jan Wifstrand
Kulturchef: Maria Schottenius
Läsarombudsman: Lilian Öhrström

Dagens Nyheters växel: 08-738 10 00
Maria Schottenius: 070-620 11 20

Dagens Nyheters syn på sina läsare

Mediakoll har fått svar på gårdagens mail angående vårt inlägg "Är ekonomi kultur?". Kulturchefen Maria Schottenius skickade på morgonen ett mail där hon skrev:
Ovanligt korkad synpunkt, tycker jag. Vem står bakom denna stupiditet?

Maria

Maria Schottenius
kulturchef
Dagens Nyheter
10505 Stockholm
08 7381200
070 6201120
Dagens Nyheters kulturchef väljer alltså att inte svara på Mediakolls frågor, utan hänger sig åt att idiotförklara sina läsare. Detta torde rimma illa med Dagens Nyheters visioner och mål där man ska "hävda det öppna samhällets grundläggande värden, däribland upplyst förnuft och toleransklimat".

Är det enligt kulturchef Maria Schottenius förnuftigt och tolerant att nedvärdera sina läsare? Dagens Nyheter påstår sig vilja vara "
Sveriges viktigaste sociala och demokratiska torg", men väljer alltså att, istället för att föra en rationell debatt, förödmjuka sina läsare.

Mailet från Maria Schottenius till Mediakoll är även skickat till
chefredaktören och utgivaren Jan Wifstrand, samt till läsarombudsman Lilian Öhrström, vilka alltså är fullt medvetna om kulturchefens påhopp på tidningens läsare.

Mediakoll förväntar sig en ursäkt antingen från kulturchef Maria Schottenius eller annan företrädare för Dagens Nyheter. Mediakoll förväntar sig även svar på gårdagens fråga, vilken Dagens Nyheter och Maria Schottenius valde att undvika.

Mediakoll uppmanar våra läsare att höra av sig till Dagens Nyheter och Maria Schottenius för ett klargörande.

Chefredaktör och utgivare: Jan Wifstrand
Kulturchef: Maria Schottenius
Läsarombudsman: Lilian Öhrström


Dagens Nyheters växel: 08-738 10 00
Maria Schottenius: 070-620 11 20

måndag, mars 21, 2005

Är ekonomi kultur?

Dagens Nyheter har en märklig förmåga att publicera ekonomiartiklar på kultursidorna. Det har hänt vid ett flertal tillfällen, bland annat om Kina, Mexiko och Indien. Gemensamt för dessa artiklar är att de handlar om ekonomi, och att de mer specifikt skildrar marknadsekonomins negativa effekter på fattiga länder.

Artikeln om Kina, "Högt pris i Kina för billiga varor i väst", handlar om hur "västvärldens storföretag stortrivs i Kina", då de förses med billiga "slavarbetare" av diktaturen. Artikeln om Mexiko, "Världen ryms i en tortilla", handlar i sin tur om hur amerikanska jordbrukssubventioner till storföretag slår ut det lokala jordbruket i Mexiko. Avslutningsvis så handlar artikeln "Coca-Cola förbrukar livsviktigt dricksvatten", om hur "läskgiganterna" Coca-Cola och Pepsis "rovdrift" har länsat vattentillgångar och förorenat.

Frågan är varför dessa, annars utmärkta, artiklar publiceras på kultursidorna? Det naturliga vore självfallet om ekonomiartiklar publicerades på ekonomisidorna. Kan en anledning vara att tidningens "
politiska hållning är liberal", och att dessa artiklar rimmar illa med tidningens annars så nyliberala och frihandelsfrämjande hållning på ekonomisidorna?

Mediakoll har skickat ett mail till Dagens Nyheter och frågat varför artiklar som visar de negativa sidorna av frihandel hålls utanför ekonomisidorna utan "förpassas" till kulturdelen, och uppmanar läsare att göra detsamma.


Chefredaktör och utgivare: Jan Wifstrand
Kulturchef: Maria Schottenius
Läsarombudsman: Lilian Öhrström

onsdag, mars 16, 2005

Kronologiskt fel i DN

Journalisten Andreas Ekström skriver om Antipiratbyrån i artikeln "Copyright meningslöst ord" i dagens upplaga av DN. Han beskriver händelseförloppet de senaste dagarna:

"Det hela började vid en uppmärksammad räd i torsdags. Med hjälp av kronofogden lade Antipiratbyrån beslag på ett antal huvuddatorer hos internetföretaget Bahnhof i Stockholm. I maskinerna fanns tusentals stulna program och filer. Sedan dess har tusentals personer anmält Antipiratbyrån till Datainspektionen."
Detta är felaktigt, eftersom uppropet mot Antipiratbyråns metoder gick av stapeln redan 2 mars, alltså mer än en vecka innan tillslaget mot Bahnhof 10 mars. Dessutom så meddelade Datainspektionen så tidigt som 4 mars att de hade "tagit emot runt 2 000 anmälningar".

Ekströms artikel innehåller ett klart faktafel då han påstår att anmälningarna till Datainspektionen kom efter tillslaget mot Bahnhof, vilket får det att framstå som en desperat protestaktion från fildelarnas håll.

Mediakoll uppmanar våra läsare att höra av sig till Dagens Nyheter och begära en rättelse eller klargörande från Dagens Nyheters sida.

Kontaktinformation:

Journalist: Andreas Ekström
Dagens Nyheters utgivare och chefredaktör Jan Wifstrand

Dagens Nyheters huvudväxel: 08-738 10 00

Vem äger medierna?

Mediakoll har fått frågan av en läsare om vem som egentligen äger medierna. Mediakoll har gått igenom de största bolagen i Sverige för att försöka få svar på den frågan. Tydligt är att media i Sverige klart domineras av två mediekoncerner: Schibsted och Bonnier. Listan vi presenterar nedan är långt ifrån komplett, bolagen äger betydligt mer än detta, men det ger åtminstone klar bild av ägarkonstellationerna och framförallt koncentrationen kring två stora aktörer.


Tidningsbolag

Svenska Dagbladet: Schibsted 99,4%; Stiftelsen SVD 0,4%; Övriga 0,2%
Aftonbladet: Schibsted 49,9%; LO 50,1%

Dagens Nyheter: Bonnier
Expressen: Bonnier
Kvällsposten: Bonnier
GT: Bonnier

Stockholm City: Bonnier
Metro: (Uppgifter från 2004-07-07) Kinnevik kontrollerar 37% av kapitalet och 30,3% av rösterna, Modern Times Group 28% av kapitalet och Invik 2,8% av kapitalet samt 5,5% av rösterna. Men notera att både Invik och MTG i sin tur ägs av Kinnevik, vilket förtydligar ägarkoncentrationen.

TT: Ägs gemensamt av "de största tidningarna och mediebolagen" vilket i praktiken innebär att de därmed domineras av Schibsted och Bonnier.

Värt att notera är att Schibsted och Bonnier, genom sina tidningar DN och SVD, äger 50% var av Premo, Pressens Morgontjänst, som distribuerar "430 000 tidningar till hushåll, institutioner och återförsäljare över hela Storstockholm".

TV Kanaler


SVT: Förvaltningsstiftelsen
TV3: Modern Times Group
TV4: Schibsted 20,1%; Bonnier 29,3%; MTV Oy 23,4%; Proventus 15,1%; LRF 5,9%; BNY 2,05%
Kanal 5: SBS Broadcasting
ZTV: Modern Times Group

Modern Times Group äger dessutom Viasat, en kanaldistributör.

Filmbolag

Svensk Filmindustri (Inklusive dotterbolag): Bonnier
SandrewMetronome: Schibsted

tisdag, mars 15, 2005

Nyhet från TV4 försvann

Ytterligare en läsare har hört av sig till Mediakoll och berättat att TV4:s nyheter klockan 19:00 sände ett inslag som pekar på att Antipiratbyrån hotar vår rättssäkerhet.

Just det inslaget fanns senare inte med på TV4:s hemsida, där de vanligtvis publicerar alla andra nyhetssändningar. Läsaren mailade till TV4 och fick svaret att det berodde på ett "tekninskt missöde" och att man inte hade för avsikt att lägga ut inslaget i efterhand.

Vad som är intressant är att Schibsted är en av storägarna i TV4, med 20 procent av aktierna, "troligtvis 26 procent inom en snar framtid". Schibsted är, som Mediakoll skrivit om tidigare, storägare i både SVD och Aftonbladet, två medier med ensidig rapportering om Antipiratbyrån, samt ägare av SandrewMetronome, som sponsrar Antipiratbyrån. Värt att notera är att även Bonnier är storägare i TV4, med 29,3 procent. Bonnier äger Svensk Filmindustri, som även de sponsrar Antipiratbyrån.

Frågan kvarstår om nyhetsföretagens bristande rapportering är påtryckningar från annonsörer och/eller moderbolag som Schibsted och Bonnier. Mediakoll har mailat flera av nyhetsföretagen, som alla har valt att inte svara.

Läsare av Mediakoll uppmanas kontakta mediebolagen och uppmana dem att rapportera sakligt och opartiskt. Dessutom uppmanas TV4 lägga ut inslaget som kritiserar Antipiratbyrån.


Nedan bifogas läsarens mailväxling med TV4. Namnet är raderat på läsarens begäran.
Hej!

Jag undrar när Nyheterna från den 14 mars kl 19.00 läggs ut på webben? Just
de verkar saknas...

Tack på förhand.

-------------------

Hej [Läsaren namn raderat på begäran]!

Ett tekniskt missöde hos vår leverantör i Norge gjorde att vi inte fick ut våra kvällssändningar på webben igår. Vi kommer tyvärr inte heller att kunna lägga ut dem i efterhand.

Med vänlig hälsning
Tarja Ahlgrén
Redaktör Nyheterna TV4

Uppdatering - SVD och Aftonbladet

Aftonbladet ägs till 49,9 procent av norska mediekoncernen Schibsted. Ytterligare en tidning, Svenska Dagbladet, ägs till 99,4 procent av samma mediekoncern. Schibsted äger även filmbolaget SandrewMetronome, en av antipiratbyråns sponsorer. SandrewMetronome skriver på sin hemsida att de har ett "väl fungerande samarbete med världens största medieföretag, AOL-Time Warner, genom att vi distribuerar alla Warner Bros filmer såväl till biografer som på video".

Mediakoll har tidigare dokumenterat Svenska Dagbladets censur av debatten i nätupplagan av tidningen, då de utan adekvat förklaring har raderat inlägg med en kritisk hållning gentemot Antipiratbyrån.

Mediakoll befarar att tidningarna reagerar efter påtryckningar från moderbolaget Schibsted. Tidigare har vi i ett mail frågat bland annat Svenska Dagbladets chefredaktör och ansvarige utgivare Lena K Samuelsson om Svenska Dagbladets censur är ett resultat av annonsörers påverkan. Hon har dock undvikit att svara på frågan och vill således varken bekräfta eller dementera påståendet.

söndag, mars 13, 2005

Aftonbladets moraliska ställningstagande

I Aftonbladets artikel "Piratkopierarnas fiende nummer 1" skriver journalisten Peter Kadhammar att juristen Henrik Pontén, som företräder musik- och filmbolagens intresseorganisation Antipiratbyrån, "har lagen och även den moraliska rätten på sin sida." Att intresseorganisationen Antipiratbyrån skulle ha en "moralisk rätt" kan misstänkas vara ett personligt ställningstagande från journalisten Kadhammars håll, då det saknar faktamässig förankring i artikeln. Följande gör det svårt att särskilja påståendet från faktaredovisning då det är invävt i nyhetsrapporteringen.

Detta strider klart mot Pressens Opinionsnämnds "
Etiska regler för press, radio och TV", som säger att mediet skall "ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer."

Kadhammar tar heller inte upp det faktum att Antipiratbyrån själva, i sin jakt på misstänkta fildelare, är misstänkta för brott mot
Personuppgiftslagen (PUL), då de påstås ha upprättat olagliga register med hjälp av otillåten registrering av personuppgifter. Datainspektionen har mottagit över 4000 anmälningar mot Antipiratbyrån, vilket Kadhammar väljer att ignorera i sin tillmötesgående intervju med Pontén. Aftonbladet har helt omfamnat Antipiratbyråns linje, och valt att inte ta upp de fakta som talar emot dem. Även detta kan ses som ett misslyckande från Kadhammars sida att tillhandahålla "korrekt och allsidig nyhetsförmedling", vilket är en del av god publicistisk sed.

Läsare uppmanas höra av sig till Aftonbladets chefredaktör och ansvarige utgivare,
Anders Gerdin, redaktionschef Niklas Silow, samt till journalisten Peter Kadhammar.


Mailadresser:
anders.gerdin@aftonbladet.se
niklas.silow@aftonbladet.se
peter.kadhammar@aftonbladet.se

Numret till Aftonbladets växel: 08-725 20 00

onsdag, mars 09, 2005

Tystad debatt i Svenska Dagbladet

Som ni kanske vet så har Svenska Dagbladet, i anslutning till en del artiklar, debatter på deras hemsida.

En av de nuvarande
debatterna handlar om anmälningarna mot Antipiratbyrån (APB), en kommersiell intresseorganisation som jagar misstänkta fildelare med minst sagt tveksamma metoder. En hemsida har uppmanat personer att anmäla APB till datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen (PUL). APB misstänks lagra IP-adresser, vilka enligt lagen är personlig information, i ett register över misstänkta fildelare. De senaste dagarna har Datainspektionen mottagit över 4000 anmälningar.

En läsare av Svenska Dagbladet har hört av sig till Mediakoll och berättat om censuren som föregår i debatten på Svenska Dagbladets hemsida, då dennes inlägg på okänd grund har raderats vid upprepade tillfällen.

För oss på Mediakoll är det fullkomligt oacceptabelt och odemokratiskt att debattinlägg censureras och raderas utan förklaring. I ett demokratiskt samhälle är yttrandefriheten grundläggande och debatten fri.

Svenska Dagbladet har att förklara varför läsarens bidrag raderades upprepade gånger, eftersom de uppenbarligen inte stred mot några av de debattregler som Svenska Dagbladet har satt upp. Läsaren har även uttryckt farhågor om att Svenska Dagbladets agerande är en följd av påtryckningar från annonsörer, något som varken bekräftades eller dementerades i Svenska Dagbladets svar till läsaren.

Läsare uppmanas att höra av sig till Svenska Dagbladets chefredaktör och ansvarige utgivare
Lena K Samuelsson för att få en förklaring till den godtyckliga censuren av debatten.

Mailadressen är: lena.k.samuelsson@svd.se

Numret till Svenska Dagbladets växel: 08-13 50 00


Nedan bifogas läsarens mail till Mediakoll, samt dennes brevväxling med Svenska Dagbladet:

På SVD's nätdebattsida uppmanade jag de läsare som så ville, att anmäla APB till Datainspektionen, och hänvisade dessutom till en färdigskriven text på internet för att underlätta en anmälan.

Mitt första inlägg raderades efter mindre än fem minuter. Utan förklaring. Jag skickade då in samma inlägg igen, med tillägget att SVD hade raderat det första. Även det raderades inom fem minuter. Katt och råtta leken med SVD fortsatte ytterligare fem gånger, tills de helt enkelt spärrade mitt IP-nummer, vilket imöjliggör det att skicka in fler inlägg, med hänvisningen att jag hade brutit mot debattreglerna.

En snabb titt på deras egna debattregler visar att så omöjligen kan vara fallet, det måste ha varit något annat. Jag har svårt att inte se det som att SVD medvetet tar bort inlägg som kritiserar näringslivet, alltså deras annonsörer. I ett email till deras webmaster, som bifogas under, ställer jag en direkt fråga om de reagerar på påtryckningar från näringslivet. De undviker att svara på frågan genom att de inte i varje enskilt fall kan motivera varför de tar bort inlägg. De undviker också att svara på vilka debattregler jag har brutit mot. Jag förstår att de undviker den frågan, eftersom jag faktiskt inte HAR brutit mot några regler. Jag har däremot uppmanat läsare att anmäla ett företag, som möjligen representerar SVD's annonsörer, för lagbrott.

Det här är för mig ett demokratiproblem när "obekväma" röster tystas ned och kastas ned i minneshålet utan förklaring.

Med vänliga hälsningar.
[Namnet raderat på avsändarens begäran]

Läsaren bifogade sitt email till webmastern på Svenska Dagbladet och dennes svar:
Den 05-03-09 11.27, skrev [mailadressen raderad på läsarens begäran]:

Mina inlägg har gång på gång raderats, och nu möts jag av en popupruta som säger att flera av mina inlägg inte har följt reglerna för debatten och att jag numer inte kan använda funktionen. Jag klistrar in den text jag har skrivit i mina inlägg:

------------------------
"Här uppmanar man sina meddebattörer att anmäla ett företag som bryter mot lagen, och då RADERAS uppmaningen omgående av SVD. Det har dessutom raderats SEX gånger. Pinsamt.

Återigen uppmanar jag alla laglydiga medborgare att polisanmäla APB till Datainspektionen. Det finns färdigskriven text att hämta på nätet som man bara klistrar in i ett mail:

http://buzz.serveftp.org/apb.txt"

----------------------

Jag kräver en förklaring till varför jag har blivit blockerad från kommenteringen. Vilka debattregler har jag brutit emot? Det är knappast "ärekränkande" eller "nonsens" att uppmana människor att följa lagen. Det är heller inget "kommersiellt budskap". Det kan knappast ses som "hot" eller "trakasserier" när man uppmanar människor att polisanmäla en kommersiell intresseorganisation för lagbrott. Framförallt är det knappast "uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag" när man ber människor att följa just lagen. Materialet jag hänvisar till i länken är inte upphovsrättsskyddat.

Så frågan är fortfarande: Varför raderas mina inlägg och varför tillåts jag inte längre debattera på SVD? Det kan väl inte vara så att ni nyhetsförmedlare reagerar på påtryckningar från näringslivet (Läs: Antipiratbyrån) att ta bort "obehagliga" inlägg?

Svenska Dagbladets svar till läsaren:
From: webmaster [webmaster@svd.se]
To: [mailadressen raderad på läsarens begäran]
Subject: SV: Angående debatten "Juridiken vapen mot piratjägare"
Date: Wed, 09 Mar 2005 12:05:56 +0100

Hej,

Vi kan inte i varje enskilt fall motivera varför vi tar bort inlägg. I de fall då en redaktör tar bort upprepade inlägg från en person finns möjligheten att stoppa fler inlägg från den personen. En sådan spärr hävs ofta efter en dag.

Mvh,
Johan Möller
Utvecklingschef Nya Medier


Svenska Dagbladets debattregler:
Tänk på att:
* kommentera i vänlig, civiliserad ton
* användande av pseudonym förtar tyngden i ditt inlägg
* hålla dig till ämnet
* skriva på svenska, undantag kan göras för danska, norska samt engelska
* ditt inlägg blir omedelbart tillgängligt för andra debattörer i samband med att du publicerar det
* dina inlägg kan komma att användas i andra sammanhang på SvD.se eller i den tryckta SvD
* inte skriva mer än 500 tecken.


Det här vill vi slippa:
* detaljer som kan kränka anhöriga eller berörda personer
* kommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget
* svordomar eller obscena ord
* nonsensinlägg, eller inlägg som avviker från ämnet
* personliga angrepp eller ärekränkande inlägg
* kommersiella budskap
* pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden
* hot, trakasserier, skvaller eller lögner
* uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag
* obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

Det innebär också att inlägg med länkar till sajter med innehåll enligt ovanstående inte får förekomma.